Naše služby

1. Prohlídka nemovitosti

Prohlídka Vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Při odhadu prodejní ceny hraje roli nejen nemovitost jako taková (stáří, stav a vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

2. Příprava nemovitosti k prodeji

Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité důkladně ji připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Poradíme vám důležité tipy a doporučíme, popřípadě zajistíme specialistu, který se o toto může postarat za vás. Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby umožnila zájemci vlastní představy o možné budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované. Při fotografování nemovitosti pro marketingové účely doporučujeme odstranit osobní předměty či rodinné fotografie.

Zákon č. 318/2012 Sb. vyžaduje, aby prodávající před prodejem zajistil průkaz energetické náročnosti budovy. Nedodržení tohoto zákona podléhá peněžité sankci až 100 000 Kč. Tuto službu vám samozřejmě zprostředkujeme.

3. Uzavření Zprostředkovatelské smlouvy

Po té, co se společně domluvíme na podmínkách spolupráce, uzavřeme zprostředkovatelskou smlouvu. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá naše oprávnění nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

4. Zpracujeme prodejní prezentaci vaší nemovitosti

Zpracujeme profesionální prezentaci vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci, půdorysy a další případné dokumenty či informace.

5. Marketing nemovitosti

Důležitou součástí prodej nemovitosti je nastavení marketingové plánu a určení cílové skupiny kupujících.

6. Prohlídky Vaší nemovitosti

Než přivedeme prvního zájemce o vaši nemovitost, musí být nemovitost na prodej připravena. Již po podpisu smlouvy vám doporučíme co s nemovitostí udělat (vymalovat, odvést nábytek, využít homestagingu, využít různých doplňků), aby byla co nejlépe připravena na prodej. V prodeji více než jinde platí, že klient se rozhoduje prvních 20 sekund, jestli vaši nemovitost koupí či ne. Dopředu vybereme pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností. Tím šetříme váš čas i soukromí.

7. Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita)

V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavřeme s ním rezervační smlouvu (dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování.

8. Uzavření Kupní smlouvy

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího (vás) na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.

9. Prodej

Po podpisu všech potřebných smluv zajistíme jejich podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli předložím potřebné dokumenty (originální výpis LV), na základě kterého je vám uvolněna kupní cena.

10. Předání nemovitosti

Při předání nemovitosti je třeba do Předávacího protokolu sepsat stavy el. a plynu, vypsat stavy teplé a studené vody, movitý majetek, který je součástí předání, či případné závady-nedostatky. Současně se vypíší stavy el. a plynu do příslušných formulářů, které se následně doručí na konkrétní úřady. Všechny tyto administrativní věci související s předáním bytu kompletně řešíme za vás.